İntegratif Tıp

2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını “Bugün için konvansiyonel tıp içinde yer almayan bir grup farklı tıp ve sağlık uygulamaları, ürünleri ve sistemleri” olarak tanımlamıştır. Günümüzde uygulanan bu yöntemler konvansiyonel tıp uygulamalarının yerine yapılıyorsa “Alternatif Tıp”, konvansiyonel tıp uygulamalarını destekleyici olarak yapılıyorsa “Tamamlayıcı Tıp”, konvansiyonel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını koordine biçimde kulllanıyorsa “İntegratif Tıp” olarak adlandırılmaktadır. Benzer yaklaşımı benimseyen Fonksiyonel Tıp’la birlikte İntegratif Tıp sağlığa bütünsel ve hasta temelli bir yaklaşımı benimseyerek mental, duygusal, fonksiyonel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin sağlanmasını hedefler.

Bu uygulamaların zarar vermeyip yararlı olabilmesi için hastaların mutlaka uyguladıkları tedavi ve uygulayıcı hakkında bilgi sahibi olmaları gereklidir. Kanıta dayalı olmayan uygulamaların yarardan çok zarar geçireceği unutulmamalı, kullanılan bir bitki çayı bile olsa mutlaka takip eden hekime bilgi verilmelidir.