Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji insan topluluklarının sosyal ve kültürel çeşitliliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Hastalık ve sağlık birbirine zıt iki kavram gibi algılanır ancak “Sağlıklı olmak” hasta olmamak anlamına gelmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlar. Sağlıklı olma isteği ise insanlık tarihi ile yaşıttır. İnsanoğlunun acıyı dindirmek, ağrıyı gidermek, hastalanan ve yaralananı iyileştirmek yolunda edindiği deneyim ve bilgi artarken, bu görevi üstlenenlerin kimliği de din adamları, büyücüler ve şifacılardan hekime evrimleşmiştir. Tıbbi uygulamaların tarihi sürekli ilerleyen bir başarı öyküsü gibi sunuluyor olsa da kuşkusuz bu yol gösterildiği kadar engebesiz değildir. Bu süreçte “şifa veren” de “şifa alan” da sadece gelişmemiş, toplumsal değişim dinamiklerinden etkilenmiş, zaman içerisinde sağlık ve hastalık algısı da, bunun yaşanış ve anlamlandırılış biçimi de değişmiştir. Sosyal Antropoloji sağlık kavramını bireyin sosyal ve toplumsal kimliği üzerinden inceler ve yorumlar.