Obezite

Obezite vücutta sağlığı olumsuz yönde etkileyecek miktarda fazla yağ birikimi ile seyredeyen kompleks bir hastalıktır. Genetik, çevresel faktörler, başka hastalıklar, kişinin beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilen obezitenin kalp hastalıkları, diyabet, yüksek kan basıncı ve bazı kanser tiplerine yatkınlık yarattığı bildirildiğinden tedavisi gereklidir. Vücut kitle indeksi obezite tanısında halen en sıklıkla kullanılan ölçüdür. Vücut ağırlığının (Kg) boyun (m) karesine bölünmesiyle elde edilen değerin 30 kg/m2’nin üzerinde olması obezite tanısı koydurur. Ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve kan testlerinin yapılmasını takiben, hastaya uygun olan diyet, ilaç ve gerekirse cerrahi tedavilerle kilo kontrolü sağlanmalıdır.