Tiroid Hastalıkları

Tiroid bezi boynun hemen ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir organdır. İnsanda büyümenin, fiziksel ve zihinsel gelişimin sağlanması, metabolizmanın aktif halde tutulması, üreme fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için tiroid bezinin sağlıklı biçimde çalışması gerekir. Tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesi guatr olarak adlandırılır. Nodül gelişimi bu süreçte ortaya çıkabilir veya bez nodül olmaksızın da büyüyebilir.Tiroid bezinin salgıladığı hormon miktarının az (hipotiroidi) veya fazla olması (hipertiroidi) hastalıkla sonuçlanır. Otoimmün hastalıklar (Hashimoto Tiroiditi ve Graves Hastalığı) tiroidin sık görülen hastalıklarındandır. Tiroid bezi kanserleri de son dönemde artış göstermektedir. Özellikle iyot eksikliğinin olduğu bölgelerde tiroid hastalıkları açısında daha dikkatli olunmalıdır.